Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana IČO: 14893631

Ve Smečkách 602/15, 11517 Praha 1

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti TENDERMARKET:

https://www.tendermarket.cz/Z00000400.profil platný do 30.6.2017

Platná adresa profilu zadavatele na e-tržišti NEN od 1.7.2017:

https://nen.nipez.cz/profil/KTN

Přílohy

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR!

V sobotu 28. září 2019 se opět otevřou brány malostranského Nostického paláce (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17:00 hodin. V přízemí paláce se představí 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury s bohatým programem, mezi nimi také Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Upozornění pro návštěvníky: Vstup je možný pouze vrátnicí Nostického paláce přes bezpečnostní rám.