Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana IČO: 14893631

Ve Smečkách 602/15, 11517 Praha 1

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti TENDERMARKET:

https://www.tendermarket.cz/Z00000400.profil platný do 30.6.2017

Platná adresa profilu zadavatele na e-tržišti NEN od 1.7.2017:

https://nen.nipez.cz/profil/KTN

Přílohy

Nová publikace

U příležitosti 30. výročí od sametové revoluce připravila KTN v Braillově písmu knihu Michala Horáčka "Jak pukaly ledy". Publikace, která má šest svazků, je dostupná za 180 Kč v oddělení osobních výpůjček v Krakovské 23 nebo na dobírku. Objednávejte na adrese ktn@ktn.cz