Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.

Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro naše uživatele zdarma.

Aby se nevidomý či těžce zrakově postižený člověk mohl stát uživatelem služeb KTN stačí vyplnění čtenářské přihlášky (k dispozici v sekci Ke stažení) a její potvrzení buď očním lékařem nebo zasláním kopie průkazu ZTP/P.

Více o službách a další činnosti KTN se dozvíte v sekci Hlavní činnosti.

Logo Digitální knihovny Biblio

Digitální internetová knihovna

  • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
  • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
  • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
  • stahování digitalizovaných textů,
  • on-line čtení denního tisku a časopisů.

Vstup do digitální knihovny →

Nové publikace

Mezi novými publikacemi v braillově písmu, které KTN v posledních dnech vydala, bychom vás rádi upozornili alespoň na tyto dvě:

  • Jakob Streit: Příběh Louise Braille. Nevidomý chlapec, který vynalezl slepecké písmo – 2 svazky, 60 Kč
  • Mikuláš Kroupa a kol.: Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa – 3 svazky, 90 Kč

Knihy jsou v prodeji i k vypůjčení v úseku knihovny.