• Křesťanská orientace
  • periodicita: 4 čísla ročně
  • roční předplatné: 50,- Kč
 • Literární pohledy
  • periodicita: 4 čísla ročně
  • roční předplatné: 60,- Kč
 • Záškolák (pro děti školního věku)
  • periodicita: 4 čísla ročně
  • zdarma
 • Informace Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
  • v bodovém písmu, zvětšené černotiskové verzi a digitalizované podobě
   • periodicita: 1x - 2x měsíčně
   • zdarma
  • ve zvukové podobě
   • periodicita: čtvrtletně (únor, květen, srpen, listopad)
   • zdarma

Zájemci si mohou uvedené časopisy objednat na adrese:

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana, Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1

San Lorenzo a Vaccoli (Lucca), Italy

 • Ligilo (pro esperantisty)
  • bodové písmo
  • periodicita: 10 čísel ročně, zdarma

Čsl. Armády 1705, Hostivice, 253 01, telefon: 222 353 845

Zvuková podoba:

 • Lucie
 • Křesťanské obzory
 • National Geografic

Krakovská 21, 110 00 Praha 1, telefon: 221 462 472.

Bodové písmo:

 • Zora
 • Ema
 • Kontakty
 • Světluška
 • Svět - příroda a společnost
 • Koření
 • Hudebník
 • Aúroro
 • První čtení

Zvuková podoba:

 • Zora
 • Ema
 • Azor
 • Naše šance
 • Téčko
 • Obzor - H
 • Obzor - I
 • Obzor - Z
Oddělení osobních výpůjček

Milí čtenáři, upozorňujeme, že i v novém roce funguje oddělení osobních výpůjček pouze formou tzv. výdejního okénka, což znamená, že je třeba se předem ohlásit na jednom z těchto telefonů (778 482 145, 222 211 160, 222 210 131). V Krakovské 23 vás pak budeme očekávat od pondělí do čtvrtka od 9 do 14.30 a v pátek od 9 do 14 h. Děkujeme, že nosíte roušky a používáte připravenou dezinfekci. Pevné zdraví v novém roce Vám přeje Vaše KTN