Přílohy

Nové publikace

Mezi novými publikacemi v braillově písmu, které KTN v posledních dnech vydala, bychom vás rádi upozornili alespoň na tyto dvě:

  • Jakob Streit: Příběh Louise Braille. Nevidomý chlapec, který vynalezl slepecké písmo – 2 svazky, 60 Kč
  • Mikuláš Kroupa a kol.: Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa – 3 svazky, 90 Kč

Knihy jsou v prodeji i k vypůjčení v úseku knihovny.