Logo OUI

Digitální internetová knihovna

  • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
  • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
  • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
  • stahování digitalizovaných textů.

Vstup do digitální knihovny →

Nová publikace

U příležitosti 30. výročí od sametové revoluce připravila KTN v Braillově písmu knihu Michala Horáčka "Jak pukaly ledy". Publikace, která má šest svazků, je dostupná za 180 Kč v oddělení osobních výpůjček v Krakovské 23 nebo na dobírku. Objednávejte na adrese ktn@ktn.cz