Logo OUI

Digitální internetová knihovna

  • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
  • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
  • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
  • stahování digitalizovaných textů.

Vstup do digitální knihovny →

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR!

V sobotu 28. září 2019 se opět otevřou brány malostranského Nostického paláce (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17:00 hodin. V přízemí paláce se představí 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury s bohatým programem, mezi nimi také Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Upozornění pro návštěvníky: Vstup je možný pouze vrátnicí Nostického paláce přes bezpečnostní rám.