Logo OUI

Digitální internetová knihovna

  • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
  • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
  • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
  • stahování digitalizovaných textů.

Vstup do digitální knihovny →

Zažít Smečky jinak

V rámci slavností „Zažít město jinak“ Vás zveme v sobotu 17. září 2022 do ulice Ve Smečkách, kde můžete navštívit galerie, kavárny, dílny, divadla… a mezi 11 a 16 h také KTN. Rádi Vám předvedeme produkty naší tiskárny: knihy v Braillově písmu a reliéfní grafiku, a také vám ukážeme, kde se u nás knihy načítají.