Otevřená kultura

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN)

je jediná knihovna v České republice, která si vyrábí svůj fond sama:

 • tiskne knihy v Braillově písmu
 • načítá zvukové knihy
 • vyrábí reliéfní grafiku

KTN

KTN sídlí v Praze, v ulici Ve Smečkách 15 (tel. 222 210 492). Je zde také půjčovna (tel. 778 482 145). Toto místo je v centru města, blízko Václavského náměstí, a to v druhé ulici vlevo, jdete-li směrem od Národního muzea dolů.

Poslání KTN

 • zpřístupňování informací a uměleckých hodnot nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům pomocí Braillova bodového písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a digitalizovaných textů

Hlavní činnost KTN

 • výroba a půjčování bodových a zvukových knih

Jak?

 • formou osobní zápůjčky Ve Smečkách 15
 • formou poštovní zásilky
 • pro nepohyblivé zrakově postižené čtenáře jednou měsíčně rozvoz knih po Praze
 • prostřednictvím Digitální internetové knihovny Biblio

Další činnosti KTN

 • přepisování učebnic a not do Braillova bodového písma
 • prodej bodových knih viz Bodové knihy na prodej
 • prodej kalendářů kapesních, stolních a nástěnných v bodovém písmu a zvětšeném černotisku
 • prodej slepecké abecedy a slepeckého papíru
 • prodej bodových časopisů Literární pohledy a Křesťanská orientace
 • časopis Záškolák a bulletin Informace knihovny jsou zdarma

Jak?

 • na základě objednávky na ktn@ktn.cz zašleme na dobírku
 • osobně Ve Smečkách 15 po domluvě na tel. 778 482 145

Jak se stanu uživatelem služeb Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana?


Prohlášení o přístupnosti

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana se zavazuje ke zpřístupnění své internetové prezentace ktn.cz, a to v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádné záznamy.