Nová publikace

U příležitosti 30. výročí od sametové revoluce připravila KTN v Braillově písmu knihu Michala Horáčka "Jak pukaly ledy". Publikace, která má šest svazků, je dostupná za 180 Kč v oddělení osobních výpůjček v Krakovské 23 nebo na dobírku. Objednávejte na adrese ktn@ktn.cz