Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.

Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro naše uživatele zdarma.

Aby se nevidomý či těžce zrakově postižený člověk mohl stát uživatelem služeb KTN stačí vyplnění čtenářské přihlášky (k dispozici v sekci Ke stažení) a její potvrzení buď očním lékařem nebo zasláním kopie průkazu ZTP/P.

Více o službách a další činnosti KTN se dozvíte v sekci Hlavní činnosti.

Logo Digitální knihovny Biblio

Digitální internetová knihovna

  • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
  • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
  • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
  • stahování digitalizovaných textů,
  • on-line čtení denního tisku a časopisů.

Vstup do digitální knihovny →

Kalendáře na rok 2024 v prodeji

Milé čtenářky, milí čtenáři, kalendáře na rok 2024 jsou v prodeji. Cena stolního kalendáře je 60 Kč, kapesního 10 Kč a nástěnného 150 Kč. Tématem nástěnného kalendáře je Česká hračka. Kalendáře objednávejte na e-mailu ktn@ktn.cz, telefonicky na čísle 222 211 160, nebo na adrese Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1. Prosíme, nezapomeňte u stolního kalendáře uvést, zda objednáváte kalendář kombinovaný nebo černotiskový.

Vaše KTN